Pasuri Familjare në Stomatologji

Ndërtojmë buzëqeshje nga brezi në brez

Zhytuni në historinë e Micro Dental, një klinikë e mbështetur në traditë por edhe në avangardë të stomatologjisë moderne. Themeluar mbi parimet e përkushtimit, saktësisë dhe mikpritjes, ekipi ynë i drejtuar nga familja kombinon vite ekspertizë për të ofruar një kujdes dentar të pakrahasueshëm. Përjeto përkushtimin e brezave, të gjithë nën një çati, duke siguruar që shëndeti juaj oral dhe vetëbesimi të ndriçojnë më shumë se kurrë.

na kontaktoni

Udhëtimi ynë dental:
Tradita e bashkuar me inovacionin

Në zemër të Micro Dental ndodhet një mozaik i pasur i historive, përvojave dhe një pasioni për shëndetin oral që ka kaluar breza. Themelimi ynë ishte i rrënjëzuar në besimin se çdo buzëqeshje tregon një histori dhe meriton kujdesin më të mirë. Sot, me mjete të fundit dhe një familje ekspertësh dentarë, kemi krijuar një hapësirë ku vlerat tradicionale takohen me teknikat më të fundit. Përkushtimi ynë nuk është vetëm ndaj zanatit por edhe ndaj atyre individëve të panumërt që na kanë besuar buzëqeshjet e tyre. Zhytuni më thellë dhe zbuloni një praktikë dentare ku ekspertiza, kujdesi dhe komuniteti konvergojnë, duke bërë çdo takim të ndjehet si një kthim në shtëpi.

Prof. Dr. Musa Qazimi

Specialist në Kirurgji Orale dhe Implantologji. Themelues i klinikës Micro-Dental në vitin 1993. Ai ka përfunduar shkollën e tij mjekësore, duke u specializuar në Stomatologji, në Universitetin e Prishtinës. Ai gjithashtu fitoi titullin si specialist i kirurgjisë orale në të njëjtin universitet. Më vonë, ai mori titullin e Profesorit të Kirurgjisë Orale. Me 30 vjet përvojë, ai vazhdon të punojë dhe të operojë në klinikën Micro Dental në Gjilan.

Dr. Enes Qazimi

Ka përfunduar studimet e tij mjekësore, më specifik në Stomatologji, në Universitetin e Prishtinës. Duke ndjekur hapat e babait të tij, ai u bë doktori i dytë në familje. Ai ka marrë pjesë në shumë sesione trajnimi moderne në protetikë, implantologji dhe kirurgji orale, duke siguruar një buzëqeshje të përsosur për pacientët.

Dr. Bestrim Qazimi

Ka përfunduar studimet e tij mjekësore, duke u specifikuar në Stomatologji, në Universitetin e Prishtinës. Me mbështetjen e dy mjekëve, ai u bë i treti në këtë profesion. Ai është gjithmonë i përkushtuar për të dhuruar buzëqeshje në fytyrat e pacientëve.